Wprowadzanie kodów w aplikacji

Otworzyć aplikację na komputerze.
Kliknąć na zębatkę w prawym dolnym rogu.
W zakładce “Ustawienia”:
– Wpisać abonament
– Wpisac hasło
– Serwer nadawania: Server US2 lub inny jesli Server US2 przerywa
– Bitrate: Standard
– Buforowanie: 0.5
– Przesunięcie: 0
– Język: PL
Kliknąć “Zapisz”